Over Ons

Het is wel bekend dat in Nederland de zorguitgaven sneller stijgen dan dat de economie groeit. De oplossing van het zorgprobleem willen en kunnen wij als Duurzame Zorg niet volledig aan de politici overlaten; wij als samenleving moeten participeren.

Zorg gaat over mensen en is een belangrijk onderdeel van onze samenleving. We denken hierbij bijvoorbeeld aan mensen met een functiebeperking of (allochtone) ouderen. Daarbij zorgt het voor werkgelegenheid en is het belangrijk om het bedrijfsleven gezond te houden.

Wij als Duurzame Zorg denken dat het beschikbare geld veel beter besteed kan worden als men meer rekening houdt met vraag en aanbod. We hebben het dan over kostenbeheersing die beslist niet gaat ten koste van de kwaliteit.

Wij willen zorg betaalbaar houden.